0
เก่ง...ภาษาไทย ป.5 เล่ม 2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เพิ่มเติม ชุดกิจกรรม และแนวข้อสอบ (เน้นหลักภาษา ท้ายเล่ม)
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
- บทที่ 10 ชีวิตมีค่า
- บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน
- บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
- บทที่ 13 ภาษาจรรโลงใจ
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
- บทที่ 6 คบพาล พาลไปหาผิด
- บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
- บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703232 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน