0
เก่ง...ภาษาไทย ป.5 เล่ม 2 (ภาษาพาที และ วรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบฝึกหัดเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
บทที่ 9 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
บทที่ 10 ชีวิตมีค่า
บทที่ 11 ปลอดภัยไว้ก่อน
บทที่ 12 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716701573 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน