0
เก่ง...ภาษาไทย ป.6 เล่ม 1 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค แบบฝึกการเขียนคำยาก แบบฝึกการใช้คำและการใช้ภาษา แนวข้อสอบปลายภาคเรียน แนวข้อสอบ O-NET ป.6
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
บทที่ 1 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
บทที่ 2 ควาย ข้าวและชาวนา
บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
บทที่ 4 กทลีตานี
บทที่ 5 ละครย้อนคิด
บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย
บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว

วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
บทที่ 2 นักสืบทองอิน
บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702181 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 183 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน