0
เก่ง...ภาษาไทย ป.6 เล่ม 2 (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เสริมแน่น! ชุดข้อสอบเพิ่มเติม ความรู้หลักภาษาไทย ท้ายเล่ม
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
- บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
- บทที่ 11 สวยร้ายสายลับ
- บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส
- บทที่ 13 หนึ่งในประชาคม
- บทที่ 14 เสียแล้วไม่กลับคืน
- บทที่ 15 นิทานแสนสนุก
- บทที่ 16 พ่างเพี้ยงพสุธา

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
- บทที่ 5 ศึกสายเลือด
- บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702679 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน