0
เก่ง...ภาษาไทย ป.6 (เล่ม 1) (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค แบบฝึกการแต่งประโยค แบบฝึกการเขียนคำยาก แบบการใช้คำและการใช้ภาษาแนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลย
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก่ง...ภาษาไทย ป.6 (เล่ม 1) ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และแบบทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค แบบฝึกการแต่งประโยค แบบฝึกการเขียนคำยาก แบบการใช้คำและการใช้ภาษาแนวข้อสอบปลายภาคเรียน แนวข้อสอบ O-NET ป.6 และแนวข้อสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 (ภาษาไทย) พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาษาพาที
บทที่ 1 จากผาแต้ม... สู่อียิปต์
บทที่ 2 ควาย ข้าวและชาวนา
บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
บทที่ 4 กทลีตานี
บทที่ 5 ละครย้อนคิด
บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย
บทที่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
บทที่ 8 ไม้งามในสวนแก้ว

วรรรรคดีลำนำ
บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
บทที่ 2 นักสืบทองอิน
บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716702419 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน