0
เก่ง ภาษาไทย ป.6 (เล่ม 2) (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) +เฉลย
แบบทดสอบ แบฝึก ครบถ้วน แนวข้อสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยแยกเล่มทุกชุด เสริมแน่น! แนวข้อสอบ O-NET และแนวข้อสอบเข้า ม.1 (ภาษาไทย) ท้ายเล่ม
ผู้เขียน ชนนัย ลูกเสือ
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแนวข้อสอบ O-NET และสอบเข้า ม.4 อีกด้วย

สารบัญ

ภาษาพาที
- บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
- บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
- บทที่ 11 สวยร้ายสายลับ
- บทที่ 12 สี่ศิษย์พระดาบส
- บทที่ 13 หนึ่งในประชาคม
ฯลฯ

วรรณคดีลำนำ
- บทที่ 4 อย่างชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
- บทที่ 5 ศึกสายเลือด
- บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716703799 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน