0
เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP
เจาะลึกภาษา C# รวมถึง Microsoft .NET Framework เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ OOP พื้นฐาน และวิวัฒนาการไปอีกขั้น ด้วยเทคโนโยลี ADO .NET Entity Framework เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เก่ง C# ให้ครบสูตร ฉบับ OOP" เล่มนี้ ได้อธิบายแนวทางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Obeject-Oriented Programming) ด้วยภาษา C# และ .NET Framework โดยปูพื้นฐานตั้งแต่ หลักการเขียนโปรแกรม พัฒนาการของภาษา C# และ .NET Framework โครงสร้างของภาษา C# และ .NET Framework การทำความเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ พื้นฐานความรู้ของแผนภาพวัตถุ (UML) การพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลในรูปแบบเชิงวัตถุ โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft .NET Entity Framework

    นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาส่วนพิเศษเจาะลึกคุณสมบัติใหม่ของภาษา C# 4.0 ที่เรียกว่า Dynamic Programming ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหมู่นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพทั่วโลก

สารบัญ

บทที่ 1 แนะนำ Microsoft .NET และ .NET Framework
บทที่ 2 C# ภาษาแห่ง .NET
บทที่ 3 เริ่มก้าวแรกกับ Visual C# Express Edition
บทที่ 4 ก้าวแรกกับตัวแปรในภาษา C#
บทที่ 5 ประโยคคำสั่งที่ใช้ควบคุมโปรแกรม
บทที่ 6 พื้นฐานอ็อบเจกต์มาจากฟังก์ชัน
บทที่ 7 รู้จักอ็อบเจกต์และคลาส
บทที่ 8 ควบคุมส่วนประกอบของอ็อบเจกต์
บทที่ 9 ถึงเวลานำอ็อบเจกต์มาใช้งาน
บทที่ 10 อ็อบเจกต์ถ่ายทอดคุณสมบัติต่อ ๆ กันได้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167897899 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 187 x 238 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1010 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิตตี้ กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน