0
เก่ง Prepositions & Conjunctions ได้ ถ้าใช้วิธีนี้ ฉบับกวดวิชา...เรียนรู้ด้วยตนเอง
รวมวิธีใช้ บุพบท สันธาน รูปแบบการใช้ Idiom ได้อย่างง่าย ๆ มีรูปแบบ คำอธิบาย โครงสร้าง และการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาม สรรพนามกับคำอื่น ๆ ในประโยค พร้อมตัวอย่างและคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ Prepositions และ Conjunctions หรือบุพบทและสันธานในภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมคำนาม กริยา ประโยค เข้าด้วยกัน ตามลักษณะการใช้ในรูปแบบต่างๆ การให้ความหมายอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พร้อมเข้าใจรูปแบบการใช้ สำนวน วลี แบบง่ายๆ และสามารถใช้ idiom ให้ดียิ่งขึ้น โดยในเล่มได้นำเสนอตัวอย่างพร้อมคำอธิบายไว้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ ติวเตอร์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 บุพบท คืออะไร
บทที่ 2 บุพบทแสดงเวลา
บทที่ 3 บุพบทที่แสดงสถานที่
บทที่ 4 บุพบทที่เห็นกันบ่อย นิยมใช้ มีหลายความหมาย และบุพบทที่ใช้เป็นสำนวน
บทที่ 5 สันธาน คืออะไร
บทที่ 6 อนุสันธาน คืออะไร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164400207 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 140 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์Books & Blessing, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน