0
ลด 15%
เก่ง Tense เซียนกริยา 3 ช่อง รู้หลัก ท่องง่าย จำแม่น เก่งเร็ว
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
หนังสือ38.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คำกริยาที่ใช้ในภาษาอังกฤษเป็นคำที่เปลี่ยนรูปไปตาม TENSE ต่างๆ การเลือกใช้คำกริยาให้ถูกต้องเหมาะสมตาม Tense และหลักไวยากรณ์จึงเป็นปัญหาพอสมควร สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกริยา 3 ช่อง ซึ่งแบ่งตามประเภทของกริยาพิเศษและกริยาทั่วไป (Regular and Irregular verbs) นอกจากนี้ยังแบ่งคำกริยา 3 ช่อง ออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ

สารบัญ

- ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ (English Alhpabets)
- กาล (Tenses)
- คำกริยาปกติ (Regulat Verbes)
- คำกริยาพิเศษ (Irregulat Verbes)
- แบบฝึกหัด (Excercises)
- คำกริยา 3 ช่อง
- คำกริยาปกติในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165273701 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 131 x 190 x 11 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน