0
เก่ง Tense ได้เร็ว ใน 7 ชั่วโมง ฉบับกวดวิชา...ติวเข้ม ด้วยตนเอง
เน้นให้จำง่าย เข้าใจได้เร็ว นำไปใช้ได้ทันที การใช้โครงสร้าง Tense 12 ชนิด พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Tense" เป็นเรื่องใกล้ตัว! การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ Tense ในการสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจความหมายอย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำการ Tense ทั้ง 12 ชนิดแบบเข้าใจง่าย โดยเน้นถึงเทคนิคและวิธีการใช้งานอย่างละเอียด พร้อมด้วยตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว ใช้งานได้ทันที เหมา่ะสำหรับนักเรียน นิษิต นักศึกษา ครูอาจารญ์ และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

ชั่วโมงที่ 1 ทำความเข้าใจว่า Tense คืออะไร ให้ชัดเจน
ชั่วโมงที่ 2 Present Tense คืออะไร
ชั่วโมงที่ 3 Past Tense คืออะไร
ชั่วโมงที่ 4 Future Tense คืออะไร
ชั่วโมงที่ 5 เก่ง Tense ได้อย่างมหัศจรรย์
ชั่วโมงที่ 6 สรุปโครงสร้าง 3 Tense ใหญ่ 12 Tense ย่อย
ชั่วโมงที่ 7 รู้จัก Tense กับกริยา 3 ช่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164687752 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์Book & Blessing
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน