0
เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ
แน่ใจได้อย่างไรว่า องค์กรไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ บางที...ความไม่มีปัญหานั่นแหละคือปัญหา เพราะเท่ากับว่ากระบวนการทำงาน ไม่เคยมีโอกาสปรับปรุงหรือพัฒนาเลย
หนังสือ171.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เขาให้ผมเป็น...ผู้จัดการคุณภาพ" เป็นคู่มือที่วิศวกรและผู้จัดการ ที่ต้องทำหน้าที่ผู้จัดการด้านคุณภาพ (ทั้ง QC และ QA) ต้องมีไว้ ให้รู้ว่าจะต้องมีบทบาทและความรับผิดชอบอะไรบ้าง และต้องดำเนินกิจกรรมอะไรเป็นสำคัญ เพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนได้กลั่นความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพให้กับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ เป็นบทสรุปที่ลึกซึ้งแต่อ่านเข้าใจง่าย ครบถ้วนทั้งแนวคิด หลักวิชา และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแก่นของความรู้เรื่องคุณภาพและการบริหาร-จัดการให้เกิดคุณภาพ ภายในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทั้งใหญ่และเล็ก ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา ให้มีการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพที่แท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 ก่อนจะมาจัดการคุณภาพ
บทที่ 2 การเข้าถึงการจัดการด้วยกระบวนการ
บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์และลูกค้า
บทที่ 4 การประกันคุณภาพ
บทที่ 5 ปัญหาด้านคุณภาพ
บทที่ 6 พลังแห่งการบริหารและการจัดการ
บทที่ 7 กระบวนการ PDCA
บทที่ 8 การควบคุมคือจุดเริ่มต้นของการจัดการ
บทที่ 9 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บทที่ 10 การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ

คำนิยม
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการให้คำนิยามศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพ พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำงานส่วนใหญ่มักจะละเลยจึงเป็นผลให้ไม่เกิดความเข้าใจด้านคุณภาพ และด้วยการเรียงร้อยเรื่องราวอย่างเป็นระบบและตัวอย่างที่กระชับ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทบาทของการดำเนินการเพื่อให้เกิดคุณภาพที่มีความยั่งยืนขององค์กรกฤษณพงศ์ กีรติกร- อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คุณค่าของหนังสือเล่มนี้ คือ การบ่มเพาะปัญญา ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานและการบริหารองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด องค์กรแบบใด ใหญ่หรือเล็กก็ตาม ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เข้าใจได้ และแตกฉานได้นพพร เทพสิทธา- ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
สำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจและมีความรู้ด้านคุณภาพอยู่แล้วนั้น จะได้มุมมองที่ต่างออกไปและสามารถใช้เครื่องมือ/วิธีการด้านคุณภาพที่มีอยู่อย่างเข้าใจและเกิดประโยชน์มากขึ้น โดย อ.กิติศักดิ์ ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการมี "ปัญหา" ซึ่งเป็นธรรมชาติของการทำงานว่าไม่ใช่ข้อควรกังวล แต่คือโอกาสในการปรับปรุงหากสามารถกำหนด "ปัญหาคุณภาพ" ได้ถูกต้องดร.นันทน์ วางรังกูร- รองอธิบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436351 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน