0
เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ
9 เคล็ดลับในการจัดทำข้อเสนอวิจัย ให้ผ่านการพิจารณา
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ นำไปใช้ในการทำวิจัยและการสอนวิชาวิจัยในทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนของการจัดทำข้อเสนอวิจัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาหัวข้อวิจัย จนไปถึงการแก้ไขหลังการนำเสนอหัวข้อวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การหาหัวข้อวิจัย การตั้งชื่องานวิจัย การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย และอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้เขียนพยายามใช้การอธิบายอย่างง่าย ๆ ไม่เน้นภาษาทางการหรือภาษาวิชาการมากนัก และเน้นเฉพาะในประเด็นหลัก ๆ ซึ่งผู้ที่จะทำวิจัยจำเป็นต้องรู้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนุกในการอ่านและได้ความรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักการ "น้อยแต่ได้มากกว่า (Less is More)" 

สารบัญ

เคล็ดลับที่ 1 การหาหัวข้อวิจัย
เคล็ดลับที่ 2 การตั้งชื่องานวิจัย
เคล็ดลับที่ 3 การออกแบบกรอบตัวแปรของงานวิจัย
เคล็ดลับที่ 4 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนบทนำ (บทที่ 1)
เคล็ดลับที่ 5 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 2)
เคล็ดลับที่ 6 การเขียนข้อเสนอวิจัยส่วนระเบียบวิธีวิจัย (บทที่ 3)
เคล็ดลับที่ 7 สถิติควรรู้ในงานวิจัย
เคล็ดลับที่ 8 การเตรียมตัวก่อนนำเสนอข้อเสนอวิจัย
เคล็ดลับที่ 9 การนำเสนอข้อเสนอวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339885 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน