0
เขียนคำศัพท์จีนให้สนุก
ฝึกเขียนคำสัพท์ภาษาจีน วิธีคัดลำดับขีดที่ถูกต้อง ประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์ ฝึกฝนทักษะการเขียนพร้อมจดจำคำศัพท์
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สมุดคัดคำศัพท์จีนพื้นฐานที่ควรเรียนรู้และน่าสนใจจำนวน 50 คำ แบ่งเป็น 5 หมวด คือ ครอบครัว ร่างกาย โรงเรียน สี สัตว์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนฝึกจำอย่างเป็นระบบ เนื้อหาประกอบด้วยตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่านและคำแปลภาษาไทย ลูกศรบอก ลำดับขีด จำนวนขีดตัวอักษรจีน ตารางคัดตัวอักษรจีน ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ใน ประโยค พร้อมรูปประกอบที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 3900010028032 (ปกอ่อน) 60 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน