0
เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ +CD-ROM/MP3
หนังสือที่รวบรวมเทคนิคการเขียนและตัวอย่างจดหมายเชิงธุรกิจไว้ครบถ้วน จดหมายเชิงธุรกิจแบบต่าง ๆ วลีที่ใช้บ่อย ศัพท์เฉพาะ พร้อมคำแปลไทย ฝึกการเขียนเชิงธุรกิจขั้นต่อขั้น ตั้งแต่มัครงานถึงเสนอแผนการตลาด
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "Business Writing เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคนิคการเขียนและตัวอย่างจดหมายเชิงธุรกิจไว้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่สมัครงานถึงเสนอแผนการตลาด เรียนง่าย ๆ ใช้ได้จริงทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมซีดี MP3 และโปรแกรมสอนภาษาที่มาพร้อมเสียงอ่านคำแปลที่เปิด-ปิดได้ และแบบฝึกหัดอ่านที่บันทึกเสียงและเทียบเสียงได้ เพื่อฝึกทักษะการฟัง-พูดด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปเพื่อนำไปใช้จริง

สารบัญ

รูปแบบและทักษะทั่วไป
- บทที่ 1 การเขียนจดหมายธุรกิจ The Formats of Business Letters
- บทที่ 2 การเขียนอีเมลเชิงธุรกิจ How to Write an E-mail
- บทที่ 3 การส่งแฟกซ์ Making a Request by Fax
- บทที่ 4 ควรใช้รูปถูกกระทำในการเขียนเชิงธุรกิจเมื่อไร When to Use the Passive Voice in Business Writing
- บทที่ 5 การใช้คำเชื่อม How to Use Connectors in Business Writing
- บทที่ 6 เทคนิคการการเขียนในเชิงอธิบายให้เหตุผล Making Connections in Business Writing

ตัวอย่างเอกสารในเชิงธุรกิจ
- บทที่ 1 การเขียนเรซูเมและจดหมายสมัครงาน How to Write a Resume & Cover Letter
- บทที่ 2 การเขียนจดหมายรับรองการทำงาน How to Write a Reference Letter
- บทที่ 3 จดหมายนัดสัมภาษณ์งาน Letter of Invitation to Interview
- บทที่ 4 การเขียนแนะนำผลิตภัณฑ์ Composing a Product Proposal
- บทที่ 5 เขียนแผนการตลาดอย่างไรให้ได้ผล How to Write a Markting Plan
ฯลฯ

เฉลยแบบฝึกทักษะ Answer Key

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รวมรูปแบบและตัวอย่างจดหมายเชิงธุรกิจแบบต่าง ๆ
- พบวลีที่ใช้บ่อย ศัพท์เฉพาะพร้อมคำแปลไทย
- มีซีดีโปรแกรมสอนภาษา เหมาะกับการเรียนด้วยตัวเองหรือนำไปใช้สอนในห้องเรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160437320 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 171 x 226 x 13 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์INSPIRE
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
ชื่อเรื่องต้นฉบับBusiness Writing
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : LiveABC Interactive Corporation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน