0
เขียนด้วยเงา เล่าด้วยแสง: วรรณกรรมกับการดัดแปลงศึกษา
ครอบคลุมทั้งงานวรรณกรรมคลาสสิกสมัยใหม่ของนักเขียนชั้นครู เช่น มาลัย ชูพินิจ, ไม้ เมืองเดิม วรรณกรรมไทยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนงานเขียนในวัฒนธรรมประชานิยม เช่น นวนิยายดัดแปลงจากภาพยนตร์หรือจากสื่อ
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การดัดแปลงศึกษา (Adaptation Studies) คือศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์การดัดแปลงผ่านมุมมองสหวิทยาการ แต่เดิมการดัดแปลงศึกษาหยั่งรากอยู่ในวรรณกรรมศึกษา ทําให้ผู้ศึกษางานดัดแปลงส่วนใหญ่มุ่งวิเคราะห์ความเหมือนต่างกับวรรณกรรมต้นฉบับ ต่อมาการดัดแปลงศึกษาเติบโตขึ้นโดยอาศัยองค์ความรู้ และนักวิชาการจากหลากหลายสาขา ในที่นี้การดัดแปลงศึกษาครอบคลุมสามมิติด้วยกันคือ

    1. มิติวิชาการที่พินิจการดัดแปลงจากมุมมองทฤษฎีและองค์ความรู้ที่มีมาก่อน
    2. มิติอุตสาหกรรมที่พิจารณาการดัดแปลงในฐานะสินค้า มีผู้สร้างสรรค์ เจ้าของทุน ผู้ขาย และผู้ซื้อ
    3. มิติศิลปวัฒนธรรมที่มองการดัดแปลงในฐานะปรากฏการณ์ ในสื่อและวัฒนธรรมร่วมสมัย

สารบัญ

ภาค 1 การดัดแปลงศึกษา/ศึกษาการดัดแปลง
- บทที่ บทนำ
- บทที่ 2 การดัดแปลงศึกษา : การสำรวจทฤษฎี

ภาค 2 การดัดแปลง-ชาติ-ข้ามชาติ
- บทที่ 3 การดัดแปลงกับภาพยนตร์มรดก
- บทที่ 4 การดัดแปลงกับภาพยนตร์ข้ามชาติ

ภาค 3 เครือข่ายการดัดแปลง
- บทที่ 5 การดัดแปลงเป็นนวนิยาย
- บทที่ 6 การดัดแปลงกับวัฒนธรรมแฟน
- บทที่ 7 บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165825665 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 21 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน