0
เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับเตรียมสอบภาค 2)
พร้อมบทวิเคราะห์แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน ว่าความและการถามพยาน
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (ฉบับเตรียมสอบภาค 2)" เล่มนี้ มาพร้อมบทวิเคราะห์แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายลักษณะพยาน ว่าความและการถามพยาน นับเป็นกุญแจสำคัญในการสอบ ไม่ว่าสนามใด การได้ศึกษาแนวการเขียนตอบข้อสอบ จะทำให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการเขียนตอบที่ดี ทำให้ได้คะแนนมากขึ้น ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมตัวสอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ภาค 1 บททั่วไป
- ปรัชญา
- การใช้ภาษาเขียน
- ประเภทคำถามวิชากฎหมาย
- การวิเคราะห์คำถามวิชากฎหมาย
- หลักการเขียนตอบข้อสอบ

ภาค 2 วิเคราะห์เจาะลึกตัวอย่างข้อสอบเนติบัณฑิต
- วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- วิชากฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
- วิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- วิชาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162605130 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน