0
เขียนอย่างไร วิทยานิพนธ์ไม่โดนเท
พลิกโฉมการเขียนงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ให้มือใหม่ได้โชว์เหนือ
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ผู้แต่งตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่เพื่อให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยในระดับต่าง ๆ หากแต่เป็นความตั้งใจที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นเพื่อนข้างกาย เป็นดาวนำทาง และเป็นเสมือนกำลังใจที่จะให้นักวิจัยมือใหม่ได้ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ความรู้ในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทางเลือกที่สามารถเลือกทำความเข้าใจและนำมาใช้ หรือเลือกที่จะทำความเข้าใจแต่ไม่นำมาใช้ ไม่จำเป็นต้องนำมาปฏิบัติในทุกเรื่อง แต่หากผู้วิจัยต้องการแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ไม่ซับซ้อน และมีแบบให้เดินตามบนการคิดวิเคราะห์ที่มีตัวตนของผู้วิจัย มั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยมือใหม่ได้โชว์เหนือได้อย่างเต็มที่!

สารบัญ

บทที่ 1 จากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมาย
บทที่ 2 ทำไมถึงเป็นปัญหา 50
บทที่ 3 ทำไมต้องทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 4 เก็บข้อมูลอย่างไรให้น่าเชื่อถือ
บทที่ 5 ค้นพบอะไรบ้าง
บทที่ 6 นำไปใช้อย่างไร
บทที่ 7 แบ่งปันประสบการณ์ นักศึกษาปริญญาเอก

คำนิยม
ย่อมพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังเป็นผู้ให้ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ของตนเองถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมลงตัว ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของศิษย์ที่ดีคนหนึ่งของครู ดังคำกลอนที่ครูเคยเน้นย้ำกับเขาเสมอว่า ใครทำมากได้มาก ใครทำน้อยได้น้อย ใครทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น จำไว้นะลูกศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ- คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและรองอธิการบดี
เพื่อแบ่งปันความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์และประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นแก่ผู้อ่าน ด้วยการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผ่านตัวอักษรและบรรยายออกมาได้เห็นภาพอย่างจัดเจน นับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เมื่อข้าพเจ้าได้เปิดอ่านแล้วต้องขอชื่นชมและร่วมรู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ วรรธนโกมล- รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165887847 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 140 x 200 x 15 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงเด็ด ย้วยความดี
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน