0
เขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2018 ฉบับสมบูรณ์
เจาะลึก! ความสามารถ AutoCAD สำหรับผุ้เริ่มต้นจนถึงระดับมือโปร อธิบายการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รู้จักการใช้เครื่องมือเขียนแบบ แก้ไขและตกแต่งแบบ การสร้าง และแก้ไข Block ในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเจาะลึกความสามารถ AutoCAD สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงระดับมือโปร เนื้อหาภายในเล่มอธิบายการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รู้จักการใช้เครื่องมือเขียนแบบในรูปแบบต่าง ๆ แก้ไขและตกแต่งแบบ การสร้างและแก้ไข Block ในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดมาตราส่วน การพิมพ์แบบ การเขียนภาพตัด เข้าใจการเขียนแบบไอโซเมตริก การทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างทักษะ และปูพื้นฐานงานเขียนแบบให้พร้อมก้าวสู่ระดับสูงต่อไป พร้อมไฟล์ตัวอย่างที่นำมาทำตามได้ทันที เพื่อปูพื้นฐานงานเขียนแบบให้พร้อมก้าวสู่ระดับสูงต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162624100 (ปกอ่อน) 470 หน้า
ขนาด: 167 x 220 x 24 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน