0
ลด 10%
เขียนแบบเครื่องกล Mechanical Drawing
เน้นการเขียนแบบเทคนิคตามมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบเทคนิคของงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ฯลฯ
หนังสือ180.00 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเขียนแบบเทคนิค การเขียนแบบภาพฉาย การแสดงภาพฉาย การกำหนดขนาด การกำหนดพิกัดความเผื่อ การกำหนดคุณลักษณะผิว การเขียนแบบเทคนิคของงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การกำหนดสัญลักษณ์แบบ GPS และแบบร่างและการบริหารงานเขียนแบบเทคนิค พร้อมแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง หรือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน หลักสูตร ปวช. ปวส. และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของการเขียนแบบเทคนิค
บทที่ 2 การเขียนภาพฉาย
บทที่ 3 การแสดงภาพฉาย
บทที่ 4 การกำหนดขนาด
บทที่ 5 การกำหนดพิกัดความเผื่อ
บทที่ 6 การกำหนดคุณลักษณะพื้นผิว
บทที่ 7 เทคนิคการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร
บทที่ 8 การกำหนดสัญลักษณ์แบบ GPS
บทที่ 9 การร่างแบบและการจัดการของการเขียนแบบเทคนิค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820627 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน