0
ลด 10%
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ฯลฯ เป็นต้น
หนังสือ135.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง75.00 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001" เล่มนี้ เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 เป็นการศึกษาถึง การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตช์ ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing)
บทที่ 2 การสร้างรูปเรขาคณิต (Geometric Construction)
บทที่ 3 การเขียนแบบภาพแสดง (Pictorial Drawing)
บทที่ 4 การเขียนแบบภาพฉาย (Orthographic Projection Drawing)
บทที่ 5 การสเกตช์ภาพ (Sketching)
บทที่ 6 การเขียนภาพตัดและสัญลักษณ์ (Section Views and Symbols Drawing)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160817641 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน