0
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษา Java ฉบับสมบูรณ์
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ OOP และการใช้โปรแกรม NetBeans เข้าใจหลักการสร้างคลาสและออกแบบคลาส เหมาะสำหรับผู้ต้องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เน้นตัวอย่างการเรียนรู้พร้อมแบบฝึดหัดท้ายบท
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสาหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียน "โปรแกรมภาษาจาวา" และต้องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในระดับสูง โดยอธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆ ที่สามารถนาไปใช้งานจริงได้ และมีแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท นอกจากนี้ยังแสดงวิธีการออกแบบคลาสลักษณะต่างๆ การนำคลาสที่สร้างไว้ก่อนมาใช้งาน การสืบทอดคลาส โดยเน้นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก นอกจากนี้ผู้อ่านยังได้ศึกษาการนาโปรแกรม "NetBeans" มาใช้ซึ่งทาให้เขียนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบ "GUI" ได้ง่ายมาก "ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น เน้นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้" 

สารบัญ

บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เเละการพัฒนาโปรเเกรม
บทที่ 2 พื้นฐานภาษาจาวา
บทที่ 3 ตัวดำเนินการแบบสัมพันธ์ (Relational Operators)
บทที่ 4 คำสั่งควบคุมโปรแกรม
บทที่ 5 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์เเละสตริง
บทที่ 6 คลาสเเละการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
บทที่ 7 วิธีการเชิงวัตถุเเละการออกเเบบคลาส
บทที่ 8 อินเทอร์เฟสเเละการมีได้หลายรูปแบบ
บทที่ 9 การจัดการข้อผิดพลาดเเละการประมวลผลไฟล์
บทที่ 10 การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162625022 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 173 x 235 x 28 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน