0
เข้าโรงเรียนไหน ใจสบายทั้งบ้าน
โรงเรียนแนวใหม่ ทางเลือกให้ลูกฉลาดอย่างมีความสุข
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    จากการที่ได้มีประสบการณ์ตรงกับกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ ได้เห็นกระบวนการพัฒนาเด็กอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีลำดับขั้นตอนชัดเจน ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ในตัวความประพฤติ ความคิด ผลงานที่สะท้อนความคิดของเด็กนักเรียน ทำให้มีความมั่นใจว่าในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของเด็กไทยหากได้พัฒนาไปในทางนี้มากขึ้นก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเด็กไทย อย่างไรก็ดี เเต่ละโรงเรียนในกลุ่มทางเลือกนี้ก็มีการปรับใช้เเนวทาง ปรัชญาการศึกษาจากหลากหลายเเนวทาง อาทิ เช่น วอลดอร์ฟ มอนเตสเซอรี่ การเรียนแบบโพรเจกต์ บูรณาการ เรจจิโอเอมิเลีย วิถีพุทธ Brain based learning เเละอื่นๆ อีกมากมาย เเต่ละเเนวทางก็มีรายละเอียดที่ต่างกัน สร้างความสับสนให้กับผู้ปกครองที่กำลังหาโรงเรียนให้กับบุตรหลาน หนังสือ "เข้าโรงเรียนไหนใจสบายทั้งบ้าน" จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นสื่อกลางเชื่อมความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับเเนวทางของโรงเรียนผ่านคำพูดที่เรียบง่าย ใช้คำศัพท์ทาง
วิชาการเฉพาะทางให้น้อยที่สุด ถ่ายทอดการเรียนการสอน วิถีชีวิตของเด็กให้เห็นรูปธรรมมากที่สุด

สารบัญ

- โรงเรียนในภาคกลาง
- โรงเรียนในภาคเหนือ
- โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โรงเรียนในภาคภาคใต้
- โรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
- โรงเรียนพิเศษ

คำนิยม
ในยุคสังคมสมัยใหม่ การศึกษาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่จะสร้างคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นการเลือกโรงเรียนสำหรับลูกของพ่อแม่ในแต่ละครอบครัว จึงต้องการให้เขาเรียนอย่างมีความสุข มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ได้ และนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้ ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นเหมือนเครื่องนำทางให้พ่อแม่ ได้ใช้เป็นทางเลือกในการสร้างฐานะที่มั่นคงทางการศึกษาให้กับลูกนางเพชรรัตน์ จั่นประดับ- อดีตนักวิชาการระดับ 8 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162015373 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 192 x 238 x 14 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน