0
เข้าใจ เข้าถึง พระพุทธศาสนา
คมด้วยข้อคิด ชัดด้วยคำอธิบาย ลึกด้วยคุณค่า หนังสือที่ควรศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและจิตใจ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พุทธศาสนา คือ คำสอนและหลักปฏิบัติให้เกิด "พุทธะ" ในจิต เป็นศาสนาแห่ง "สติ" ที่อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา ไม่หวนหาอดีต ไม่พะว้าพะวังกับอนาคต ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ทำประโยชน์ในปัจจุบันเป็นสำคัญ เป็นศาสนาแห่ง "ปัญญา" ที่รู้อะไรเป็นอะไรตามความเป็นจริง จนถึงที่สุด รู้ว่าสิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน และอบรมจิตไม่ให้ยึดถือ ไม่อยากเอา ไม่อยากเป็นอะไร เพื่อเข้าถึงซึ่งการดับทุกข์ เป็นศาสตร์แห่งโพธิปัญญา

    เป็นศาสตร์แห่ง "เหตุและผล" ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ถือความจริงความถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ทันสมัยตลอดเวลา ทนต่อการพิสูจน์ทุกเมื่อ เป็นศาสนาแห่ง "ความสุข" (โลกุตตรสุข = สงบ - เย็น) โดยรู้ "ทุกข์" และ "การดับทุกข์" 

    เป็นศาสนาแห่ง "ความถูกต้อง" (สัมนา) ทั้งเรื่องของกาย และเรื่องของจิต ตามหลักพื้นฐานของธรรมชาติ เราสามารถศึกษาพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็น "หลักดำเนินชีวิต" ให้ก้าวไปในทางที่ถูกต้อง และ "แก้ปัญญาชีวิต" 

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมะ
บทที่ 2 พระพุทธศาสนา
บทที่ 3 หัวใจของพระพุทธศาสนา
บทที่ 4 แผนภูมิ
บทที่ 5 ปัจจัยแห่งทุกข์
บทที่ 6 ชีวิตคือการศึกษา
บทที่ 7 พระคาถาชินบัญชร
บทที่ 8 การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในอริยาบถนั่ง ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
บทที่ 9 อิทัปปัจจยตา
บทที่ 10 เบญจขันธ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860315 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน