0
เข้าใจ Tense ด้วยวิธีง่าย ๆ จากบทสนทนาสบาย ๆ ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ฝึกเขียน ฝึกใช้บ่อย ๆ และใช้อย่างไม่หยุดยั้งคือยาวิเศษ ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษของคุณพัฒนาต่อไปได้อีก
ผู้เขียน Mr.Present
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่รวบรวมการใช้งานของ Tense ทั้ง 12 ชนิด ในภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นำเสนอในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย โดยยกตัวอย่างบทสนทนาในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน และแนะนำว่าควรเลือกให้เทนส์แบบไหน จะคุยอย่างไรให้คนอื่นรู้เรื่อง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการฝึกฝน Tense ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นพูดได้-ใช้เป็น

สารบัญ

- We are call "Tenses" พวกเราชาว Tenses
- Talking about daily activities พูดคุยเรื่องกิจวัตรประจำวัน
- Talking about activities พูดคุยเรื่องกิจวัตรต่างๆ
- Talking about Yesterday's activities พูดคุยเรื่องกิจกรรมของเมื่อวาน
- Talking about future activities พูดคุยเรื่องกิจกรรมในอนาคต
- Talking about the weather พูดคุยเรื่องสภาพอากาศ
- Work and careers งานและอาชีพ
- Talking about education พูดคุยเรื่องการศึกษา
- Marking Perparations to travel เตรียมตัวออกเดินทาง
- Talking about past possibilities พูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่ผ่านมา
- Talking about past experiences พูดคุยเรื่องประสบการณ์ในอดีต
- Talking about past experiences New life is successful by English

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757415040 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 142 x 224 x 15 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์POP GET BOOK, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน