0
เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในหัวข้อเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นตำราเสริมพื้นฐานและความเข้าใจในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในหัวข้อเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นตำราเสริมพื้นฐานและความเข้าใจในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเหมาะกับนักวิจัยด้านเคมีไฟฟ้า อุปกรณ์เซนเซอร์ และยังเป็นตำราในการทบทวนทั้งด้านหลักการ วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า ตลอดจนการประยุกต์ใช้โดยเฉพาะด้านชีวทางการแพทย์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางเคมีไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเคมีวิเคราะห์และเคมีไฟฟ้า

    เนื้อหาภายในเล่มมีการเรียบเรียงให้อ่านเข้าใจง่าย โดยลำดับจากพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นไปสู่เทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ จนถึงการประยุกต์ใช้ที่ทันต่อยุคสมัย และความก้าวหน้าทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สอดแทรกตัวอย่างการคำนวณที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปรียบเทียบในแต่ละรูปแบบของการวิเคราะห์ให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

สารบัญ

1 บทนำ
2 หลักการของเคมีไฟฟ้าในการวิเคราะห์
3 โพเทนชิออเมตรี
4 โวลแทมเมตรี
5 อิเล็กโทรแกรวิเมตรี
6 คูลอมเมตรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338000 (ปกอ่อน) 222 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน