0
เคมีวิเคราะห์ : หลักการและเทคนิคการคำนวณเชิงปริมาณ : Analytical Chemistry Principle and Quantitative Calculation
เคมีวิเคราะห์ ศาสตร์แห่งปรัชญาเคมีที่บูรณาการความรู้พื้นฐานเทคนิคการวิเคราะห์ และทักษะประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เคมีวิเคราะห์ ศาสตร์แห่งปรัชญาเคมีที่บูรณาการความรู้พื้นฐานเทคนิคการวิเคราะห์ และทักษะประสบการณ์ เพื่อก่อให้เกิดซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านการวิเคราะห์สารที่สนใจในตัวอย่าง ศาสตร์แห่งเคมีวิเคราะห์ไม่เพียงแต่อาศัยหลักการทางทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ผู้ทดลองต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะเราไม่อาจทราบค่าที่แท้จริง ความคลาดเคลื่อนต้องเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อให้มีความแม่นมากที่สุด

สารบัญ

บทที่ 1 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
บทที่ 2 หน่วยทางเคมีและการเตรียมสารละลาย
บทที่ 3 การชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง
บทที่ 4 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
บทที่ 5 การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์
บทที่ 6 การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก
บทที่ 7 ปริมาตรวิเคราะห์
บทที่ 8 เคมีไฟฟ้าพื้นฐาน
บทที่ 9 การไทเทรตปฏิกิริยากรด-เบส
บทที่ 10 การไทเทรตปฏิกิริยาการเกิดตะกอน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339465 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน