0
เคมีอนินทรีย์ : Inorganic Chemistry
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเฉพาะเคมีที่สำคัญ และเรียบเรียงขึ้นโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบและมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เคมีอนินทรีย์" เป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับธาตุทุกธาตุในตารางธาตุ ยกเว้นพวกคาร์บอนซึ่งจัดเป็นเคมีอินทรีย์ เนื่องจากการศึกษาในธาตุหมู่หลักและธาตุแทรนซิชันนั้นมีความหลากหลายมาก หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมเฉพาะเคมีที่สำคัญ และเรียบเรียงขึ้นโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบและมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลย เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาเคมีตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงขึ้นไปที่ต้องการทบทวนความรู้ทางเคมีอนินทรีย์

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มจุด
บทที่ 3 ธาตุหมู่หลัก
บทที่ 4 ธาตุแทรนซิซีน
บทที่ 5 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน
บทที่ 6 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337324 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน