0
เคมี คัพเค้ก (PDF)
เจาะลึก!! เน้นจุดสำคัญ สรุปเนื้อหาเข้มวิชาเคมี ระดับมัธยมต้น-ปลาย ให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ด้วยติวเตอร์มืออาชีพ
หนังสือ130.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เคมี คัพเค้ก" เล่มนี้ เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาในรายวิชาเคมี เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สายวิทย์-คณิต (ห้องธรรมดา) หรือห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ (Gifted) เพื่อปูพื้นฐานรายวิชาเคมี ก่อนขึ้นสู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เลือกเรียนสายวิทย์-คณิต ซึ่งเนื้อหาได้อธิบายความรู้วิชาเคมีไว้อย่างเจาะลึก เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัด และเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถแก้ปัญหาโจทย์เคมีได้จริง เหมาะสำหรับนักเรียนที่เริ่มต้นเรียนรายวิชาเคมี

สารบัญ

1. ประวัติและความเป็นมาของเคมี
2. สสาร
3. หน่วยพื้นฐานและการคำนวณทางเคมี
4. อะตอม องค์ประกอบและนิวเคลียส
5. ธาตุ (Elements) และสมบัติของธาตุ
6. ตารางธาตุ (Periodic Table of Elements)
7. การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ
8. สารประกอบ
9. การเขียนสูตรเคมีและการอ่านชื่อสารประกอบ
10. หน่วยของสารในวิชาเคมี
11. สมการเคมีและการดุลสมการเคมีอย่างง่าย
12. สารละลายกรด-เบส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837557 (PDF) 168 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน