0
เคมี เล่ม 2 (Chemistry 12/E)
มีเนื้อหาต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย และระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีบทความสั้น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ผู้เขียน Raymond Chang
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       "เคมี 2" เล่มนี้ ได้แปลและเรียบเรียงตามหนังสือ "Chemistry" โดย "Raymond Chang" โดยในเล่มมีเนื้อหา 10 บท คือเริ่มจากบทที่ 16 ถึง 25 ซึ่งต่อจาก "เคมี 1" ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องตามความเหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ทำให้เลขบทไม่ตรงกับหนังสือต้นฉบับ สำหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ในหลาย ๆ บท มีความเกี่ยวข้องกับการนำความรู้จาก เคมี 1 มาประยุกต์ใช้ อาทิ สมดุลกรด-เบส เกี่ยวข้องกับเรื่องสมดุลเคมีซึ่งอยู่ในบทที่ 14 ของเคมี 1 นอกจากนั้นยังมีบทความสั้น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือการนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม แทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม

สารบัญ

บทที่ 16 โลหะวิทยาและเคมีของโลหะ
บทที่ 17 เคมีของโลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน
บทที่ 18 ธาตุอโลหะและสารประกอบ
บทที่ 19 กรด-เบส
บทที่ 20 สมดุลกรด-เบส และสมดุลการละลาย
บทที่ 21 เคมีไฟฟ้า
บทที่ 22 เคมีอินทรีย์
บทที่ 23 พอลิเมอร์อินทรีย์สังเคราะห์ และธรรมชาติ
บทที่ 24 เคมีในบรรยากาศ
บทที่ 25 เคมีนิวเคลียร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163501325 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์McGraw-Hill
ชื่อเรื่องต้นฉบับChemistry 12/e
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน