0
ลด 10%
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เหมาะสำหรับประกอบการเรียนวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตรวมถึงวิชาการจัดการและออกแบบเครือข่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสื่อสารและระบบเครือข่าย
หนังสือ315.00 บาท
e-books(PDF) ?284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 13 บท ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ด้านเครือข่าย แต่ไม่เน้นการคำนวณที่ซับซ้อน โดยกล่าวถึงรายละเอียดของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, องค์ประกอบและการทำงานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบตัวเลขบนระบบเครือข่าย, ฟิสิคัลเลเยอร์, ดาต้าลิงก์เลเยอร์, อีเทอร์เน็ต, โพรโทคอล ARP, IPv4 Address, IPv6 Address, ทรานสปอร์ตเลเยอร์, แอปพลิเคชันเลเยอร์ และการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น Cybersecurity, Esports, Education, QoE & QoS, TTS และ VolP เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพการนำระบบเครือข่ายไปใช้งานให้มากที่สุด และแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 2 องค์ประกอบและการทำงานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 โพรโทคอลเครือข่ายและการสื่อสาร
บทที่ 4 ระบบตัวเลข
บทที่ 5 ฟิสิคัลเลเยอร์
บทที่ 6 ดาต้าลิงก์เลเยอร์
บทที่ 7 อีเทอร์เน็ต
บทที่ 8 Address Resolution Protocol
บทที่ 9 IPv4 Address
บทที่ 10 IPv6 Address
บทที่ 11 ทรานสปอร์ตเลเยอร์
บทที่ 12 แอปพลิเคชันเลเยอร์
บทที่ 13 การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในงานวิจัย
ดัชนีค้นคำ
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847808 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 667 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน