0
เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?279.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น ประกอบด้วยเรื่องแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การบำรุงรักษาเครื่องกล ไฟฟ้ากระแสตรง หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

สารบัญ

บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 6 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว
บทที่ 7 วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
บทที่ 8 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพ
บทที่ 9 เครื่องหมายแสดงขั้วและขนานนามหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 10 หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับใช้งานพิเศษ
บทที่ 11 หม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส
บทที่ 12 การระบายความร้อนและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744436788 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน