0
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (ฉบับปรับปรุง)
ปรับปรุงจาก เครื่องกลไฟฟ้า 1 ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. โดยเพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและภาพประกอบกว่า 30 หน้า และปรับลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบททดสอบความเข้าใจ
หนังสือ218.50 บาท
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับผู้เรียนสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งผู้เขียนรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการสาอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า เนื้อหาภายในมีด้วยกันทั้งหมด 6 บท ตั้งแต่ชนิดและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง การคำนวณหาจำนวนรอบขดซีรีส์ฟิลด์ หลักการ คุณลักษณะ การสูญเสีย และประสิทธ์ภาพของมอเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้กระแสตรง หลักการ การทดสอบ ประสิทธิภาพหม้อแปลงไฟฟ้า และความรู้การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ท้ายบทมีแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจทุกบท เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นและเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 5 หม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 6 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ อาจารย์ไชยชาญ หินเกิด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้เรียบเรียงขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้สอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้ามาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ซึ่งเป็นหนังสือที่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจใช้ศึกษาคันคว้าได้เป็นอย่างดี ผู้เรียบเรียงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากและได้อุทิศเวลาทำการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารตำราต่าง ๆ เพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่มีความย่อท้อ ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือเครื่องกลไฟฟ้า 1 นี้เป็นผลงานทางวิชาการที่ดีมากเล่มหนึ่งนายประกอบ จันทร์เพ็ญ- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
หนังสือเครื่องกลไฟฟ้า 1 ที่อาจารย์ไชยชาญ หินเกิด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยลัยเทคนิคลพบุรี ได้เรียบเรียงขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ดีมาก เพราะผู้เรียบเรียงเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและขยันหมั่นเพียรค้นคว้าอยู่เสมอ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการสอนมาก นับว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจซึ่งจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากในการเรียบเรียงหนังสือ หนังสือนี้เป็นแนวทางให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้ใช้ศึกษาค้นคว้านายนริศ สืบโถพงษ์- ผู้อำนวยการศูนย์นิเทศอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437648 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน