0
ลด 30%
เครื่องกลไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ161.00 บาท
e-books(PDF) ?143.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนวิชา "เครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา3104-2003" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชาและสมรรถนะรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งาน โดยได้จัดทำเป็นบทการเรียนรู้ และในท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 2 ลักษณะและสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 3 ลักษณะและสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 4 การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 5 โครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 6 วงจรสมมูลและแผนภาพเฟสเซอร์
บทที่ 7 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 8 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831777 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน