0
ลด 70%
เครื่องจักรกลงานไม้
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.
หนังสือ55.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เครื่องจักรกลงานไม้" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วยเครื่องจักรกลที่ใช้ทำงานไม้ เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่เครื่องจักรกลแต่ละชนิด วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน บทสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท รวมทั้งใบงานและเกณฑ์การตรวจผลงาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องจักรกลงานไม้ (2106-2215) ช่างโยธา และช่างเคหะภัณฑ์ สาขางานเครื่องเรือง และในรายวิชางานไม้ (2106-2101) ช่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องไสเพลาะไม้
บทที่ 3 เครื่องไสไม้
บทที่ 4 เครื่องเลื่อยวงเดือน
บทที่ 5 เครื่องเลื่อยรัศมี
บทที่ 6 เครื่องเลื่อยสายพาน
บทที่ 7 เครื่องเลื่อยฉลุ
บทที่ 8 เครื่องเจาะรูเดือยไม้
บทที่ 9 เครื่องขัดกระดาษทราย
บทที่ 10 เครื่องกลึงไม้
บทที่ 11 เครื่องลอกบัว
บทที่ 12 การประกอบชิ้นงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160805600 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 19 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน