0
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (รหัสวิชา 2701-2118)
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จัดอยู่ในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
หนังสือ114.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม" ว่าด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มประเภทต่างๆ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การจัดเตรียมการให้บริการเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงานบริการเครื่องดื่ม พร้อมแบบฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่ม โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่างเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ของนิสิต นักศึกษาได้เป็นอย่างดี
   

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม (Acknowledge of Beverages)
บทที่ 3 เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ (Soft Drinks or Non Alcoholic)
บทที่ 4 เครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์
บทที่ 5 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบริการเครื่องดื่ม
บทที่ 6 เครื่องดื่มผสมประเภทค็อกเทล (Cocktail) และม็อกเทล (Mocktail)
บทที่ 7 การจัดเตรียมการให้บริการเครื่องดื่มและหลักการปฏิบัติของพนักงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162117978 (ปกอ่อน) 188 หน้า
ขนาด: 183 x 246 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วังอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน