0
เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
ประกอบด้วยเนื้อหาที่เริ่มเกริ่นนำเกี่ยวกับหลักการวิจัยเบื้องต้นในบทที่ 1-2 จากนั้นจึงนำมาสู่ประเด็นของการสร้างเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือสำหรับการวิจัยคุณภาพ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์" เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เริ่มเกริ่นนำเกี่ยวกับหลักการวิจัยเบื้องต้นใน บทที่ 1-2 จากนั้นจึงนำมาสู่ประเด็นของการสร้างเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือสำหรับการวิจัยคุณภาพ และเครื่องมือวิจัยสำหรับตัวแปรจัดกระทำ ในบทที่ 3-6   ถัดมาใน บทที่ 7 จะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย บทที่ 8 เรื่องเกณฑ์การแปลผลและการกำหนดระดับคะแนน บทที่ 9 การจัดทำรายงานผลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย และบทส่งท้าย เครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์ พร้อมการทำ Google form เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน ครอบคลุมทั้งสายศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงทางด้านมนุษยศาสตร์ และทางการสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล หวังว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำวิจัยในแต่ละศาสตร์ได้อย่างแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวางแผนและกำหนดจุดมุ่งหมายการวิจัย
บทที่ 3 ประเภทและหลักการในการเลือกใช้เัครื่องมือวิจัย
บทที่ 4 การออกแบบเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ
บทที่ 5 การออกแบบเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 6 การออกแบบเครื่องมือวิจัยสำหรับตัวแปรจัดกระทำ
บทที่ 7 แนวคิดและหลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
บทที่ 8 เกณฑ์การแปลผลและการกำหนดระดับคะแนน
บทที่ 9 การจัดทำรายงานผลการพัฒนาเครื่องมือวิจัย
บทที่ส่งท้าย เครื่องมือวิจัยแบบออนไลน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165727501 (ปกอ่อน) 402 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อัจศรา ประเสริฐสิน
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน