0
ลด 60%
เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
คู่มือสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
หนังสือ76.00 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่อง "เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ" เล่มนี้ ได้รวบรวมเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจทั้งในละต่างประเทศ โดยเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงแนวคิดต่างๆ เช่น การวัดผลองค์กรแบบสมดุล Six Sigma เครื่องมือทางด้านการจัดการเชิงมูลค่า มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงต้นทุนฐานกิจกรรม พร้อมอธิบายแนวคิดเหล่านี้ไว้อย่างครบถ้วน มีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล
บทที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรด้วย Sixma
บทที่ 4 การบริหารเชิงมูลค่า
บทที่ 5 ตัววัดผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด VBM
บทที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรด้วยมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
บทที่ 7 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริหารเชิงกิจกรรม
บทที่ 8 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821112 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน