0
ลด 10%
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
เหมาะสำหรับผู้ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ198.00 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับค่าความผิดพลาดจากการวัดที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ การออกแบบแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์กระแสตรง กระแสสลับ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ วงจรบริดจ์กระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ทรานสดิวเซอร์อุณหภูมิ การเปลี่ยนสัญญาณและการส่งสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม รวมถึงหลักการของออสซิลโลสโคปและการนำไปวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลายเข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ความผิดพลาดจากการวัด
บทที่ 2 ขดลวดเคลื่อนที่
บทที่ 3 ดีซีแอมมิเตอร์
บทที่ 4 ดีซีโวลต์มิเตอร์
บทที่ 5 โอห์มมิเตอร์
บทที่ 6 เอซีโวลต์มิเตอร์
บทที่ 7 ดีซีบริดจ์
บทที่ 8 เอซีบริดจ์
บทที่ 9 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 10 เครื่องมือวัดอุณภูมิ
บทที่ 11 การเปลี่ยนสัญญาณและการส่ง
บทที่ 12 ออสซิลโลสโคป
บทที่ 13 การวัดด้วยออสซิลโลสโคป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160801985 (ปกอ่อน) 406 หน้า
ขนาด: 188 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก: 724 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน