0
ลด 10%
เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (รหัสวิชา 3104-0002)
ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ243.00 บาท
e-books(PDF) ?227.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า (รหัสวิชา 3104-0002)" เป็นหนังสือพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ในด้านวงจรไฟฟ้าหลายส่วน หลายเรื่อง ช่วยให้รู้จักและเข้าใจในโครงสร้าง คุณสมบัติ หลักการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเรื่องวงจรไฟฟ้า ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยบทเรียนทั้งสิ้น 15 บทเรียน แบ่งเป็นด้านทฤษฎี 14 บทเรียน แต่ละบทประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ ทฤษฎีเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และอีกบทหนึ่งเป็นด้านปฏิบัติ ประกอบด้วย ใบปฏิบัติงานใช้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ครบถ้วนสมบูรณ์

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
บทที่ 2 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า
บทที่ 3 เครื่องวัดความต้านทาน
บทที่ 4 กฏของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และเครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า
บทที่ 5 มัลติมิเตอร์
บทที่ 6 ออสซิลโลสโคป
บทที่ 7 วงจรความต้านทาน
บทที่ 8 ดีเทอร์มิแนนต์ เมตริกซ์ และกฏเคอร์ชอฟฟ์
บทที่ 9 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 10 เฟส และเฟสเซอร์ไดอะแกรม
บทที่ 11 ปริมาณเชิงซ้อน
บทที่ 12 ตัว R-L-C และวงจร RL ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 13 วงจร RC และวงจร RLC ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 14 เพาเวอร์แฟกเตอร์
บทที่ 15 ใบปฏิบัติงาน
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834365 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 665 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน