0
ลด 10%
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและความผิดพลาด เครื่องมือวัดไฟฟ้าและการทำงาน มิเตอร์ไฟกระแสตรง มิเตอร์ไฟกระแสสลับ...
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดรวมทั้งหมด 9 บท เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและความผิดพลาด เครื่องมือวัดไฟฟ้าและการทำงาน มิเตอร์ไฟกระแสตรง มิเตอร์ไฟกระแสสลับและมิเตอร์พิเศษ บริดจ์ไฟฟ้ากระแสตรง บริดจ์ไฟฟ้ากระแสสลับ ออสซิลโลสโคป ออสซิลโลสโคปชนิดพิเศษและชนิดดิจิตอล จนถึงเรื่องเครื่องกำเนิดสัญญาณ ทุกเรื่องกล่าวถึงรายละเอียดในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติไว้อย่างละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 มาตรฐานของการวัดและค่าผิดพลาดในการวัด
1.1 บทนำ
1.2 ชนิดของมาตรฐานในการวัด
1.3 มาตรฐานทางไฟฟ้า
1.4 นิยามของเครื่องมือวัดและการวัด
1.5 ชนิดของความผิดพลาด
1.6 ต้นเหตุความผิดพลาดของเครื่องมือวัด
บทที่ 2 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและการทำงาน
2.1 บทนำ
2.2 แบบของเครื่องมือวัดไฟ้ฟ้า
2.3 เครื่องมือวัดแบบสัมบูรณ์
2.4 เครื่องมือวัดแบบทุติยภูมิ
2.5 ส่วนเคลื่อนไหวของมิเตอร์
บทที่ 3 มิเตอร์ไฟกระแสตรง
3.1 บทนำ
3.2 กัลวานอมิเตอร์
3.3 ดีซีแอมมิเตอร์
3.4 ดีซีโวลต์มิเตอร์
3.5 โอห์มมิเตอร์
บทที่ 4 มิเตอร์ไฟกระแสสลับและมิเตอร์ชนิดพิเศษ
4.1 บทนำ
4.2 เอซีโวลต์มิเตอร์
4.3 วัตต์มิเตอร์
4.4 มัลติมิเตอร์
4.5 แคลมป์มิเตอร์
4.6 เทอร์โมคัปเปิลมิเตอร์
4.7 มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต
บทที่ 5 บริดจ์ไฟฟ้ากระแสตรง
5.1 บทนำ
5.2 วีตสโตนบริดจ์
5.3 วงจรลูปเทสต์
5.4 โพเทนทิโอมิเตอร์
บทที่ 6 บริดจ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
6.1 บทนำ
6.2 บริดจ์แบบแมกซ์เวลล์
6.3 บริดจ์แบบแมกซ์เวลล์-วีน
6.4 บริดจ์แบบแอนเดอร์สัน
6.5 บริดจ์แบบเฮย์
6.6 บริดจ์แบบโอเวน
6.7 บริดจ์แบบเฮฟวีไซด์
6.8 บริดจ์แบบแคลมป์เบลล์
6.9 บริดจ์แบบเดอซอตี
6.10 บริดจ์แบบเซอร์ริง
บทที่ 7 ออสซิลโลสโคป
7.1 บทนำ
7.2 ชนิดของออสซิลโลสโคป
7.3 บล็อกไดอะแกรมของออสซิลโลสโคป
7.4 หลอดภาพแบบแคโทดเรย์
7.5 การจ่ายไฟให้กับ CRT
7.6 การปรับโฟกัสด้วยไฟฟ้าสถิต
7.7 ระบบการบ่ายเบนของ CRT
7.8 การวัดเฟสและความถี่ด้วยวิธีลิสซาจัวส์
7.9 ระบบบ่ายเบนแนวตั้ง
7.10 ระบบบ่ายเบนแนวนอน
7.11 การกำเนิดสัญญาณฟันเลื่อย
7.12 การกวาดที่พร้อมกัน
บทที่ 8 ออสวิลโลสโคปชนิดพิเศษและชนิดดิจิตอล
8.1 บทนำ
8.2 ออสซิลโลสโคปแบบ 2 เส้นภาพ
8.3 สตอเรจออสซิลโลสโคป
8.4 แอนะลอกสตอเรจออสซิลโลสโคป
8.5 ดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป
8.6 ดีเลย์สวีปออสซิลโลสโคป
8.7 ดิจิตอลรีดเอาต์ออสซิลโลสโคป
บทที่ 9 เครื่องกำเนิดสัญญาณ
9.1 บทนำ
9.2 เครื่องกำเนิดความถี่เสียง
9.3 เครื่องกำเนิดความถี่วิทยุ
9.4 เครื่องกำเนิดสัญญาณพัลส์
9.5 เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายแบบ
9.6 เครื่องกำเนิดสัญญาณกวาด
เฉลยแบบฝึกหัด
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745100269 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1999
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน