0
ลด 20%
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ใช้สำหรับเป็นแบบเรียนในวิชา "เครื่องยนต์สันดาปภายใน" ซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่งทางด้านวิศวกรรม เนื้อหาภายในเล่มได้เขียนอธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยได้กล่าวเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ เทอร์โมไดนามิกส์   วัฏจักรซึ่งใช้อากาศเป็นตัวทำงาน วัฏจักรที่แท้จริง คาร์บูเรชัน การทดสอบเครื่องยนต์ และเครื่องยนต์กังหันแก๊ส นอกจากนั้นในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับผู้อ่าน เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 3 วัฏจักรซึ่งใช้อากาศเป็นตัวทำงาน
บทที่ 4 วัฏจักรที่แท้จริง
บทที่ 5 การเผาไหม้
บทที่ 6 คาร์บูเรชัน
บทที่ 7 การทดสอบเครื่องยนต์
บทที่ 8 เครื่องยนต์กังหันแก๊ส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821211 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 17 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน