0
ลด 10%
เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ229.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง127.50 บาท
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีน" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง หลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ และการทำงานของระบบจุดระเบิด เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถเข้าใจถึงการทำงานของเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนทุกๆ แบบได้อย่างถ่องแท้

สารบัญ

บทที่ 1 หลักการของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 2 เชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 คาร์บูเรเตอร์
บทที่ 4 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 5 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยกลไกแบบ K
บทที่ 6 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยกลไกแบบ KE
บทที่ 7 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D
บทที่ 8 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L ระบบ TCCS
บทที่ 9 เครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L ระบบ MPI
ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804832 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1999
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน