0
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI
รวมทฤษฎีและใบงานภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและศึกษาด้วยตนเอง
ผู้เขียน นพดล เวชวิฐาน
หนังสือ242.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เครื่องยนต์หัวฉีด EFI" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. หรือผู้อ่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หัวฉีดโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่าง ๆ หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน ต่อด้วยระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI รายละเอียดการทำงานของวงจร ใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ที่ใช้กับเครื่องยนต์หลายรุ่น คือเครื่องยนต์ TOYOTA รุ่น 4E-FE, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE

    เนื้อหาส่วนมากที่ผู้เขียนนำมาใช้จะอ้างอิงมาจากเครื่องยนต์ TOYOTA เนื่องจากง่ายต่อการทำความเข้าใจและเครื่องยนต์มีใช้มาก ทั้งในรูปแบบเครื่องยนต์เก่าและเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน ส่วนเครื่องยนต์ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์อื่น ๆ เช่น HONDA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN ฯลฯ ก็จะมีส่วนประกอบและหลักการทำงานไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งถ้าผู้อ่านมีคู่มือการซ่อมและวงจรไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ ก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก

สารบัญ

บทที่ 1 ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
บทที่ 2 ระบบฉีดนำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 4 ระบบประจุอากาศ
บทที่ 5 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ
บทที่ 8 การตรวจเช็กเครื่องยนต์หัวฉีด EFI

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744437556 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ส.ส.ท., สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน