0
ลด 10%
เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปฏิบัติ
แนะนำวิธีการตรวจวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น เหมาะสำหรับนักขับรถ นักศึกษาช่างยนต์ ผู้ที่ต้องการซ่อมรถยนต์ด้วยตนเอง และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียน สมปอง คงนิ่ม
หนังสือ198.00 บาท
e-books(PDF) ?143.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปฏิบัติ" เป็นเล่มที่จัดทำต่อจากหนังสือ "เครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาคทฤษฏี" ซึ่งเนื้อหาภายในภาคทฤษฎีนั้น ผู้เขียนได้ปูพื้นฐานที่สำคัญทางภาคทฤษฎีไว้พอสมควรแล้ว ส่วนหนังสือเล่มนี้จะเน้นทางด้านภาคปฏิบัติ เนื้อหาภายในประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อขัดข้อง การตรวจบริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจบริการระบบจุดระเบิด การตรวจบริการระบบ ควบคุมรอบเดินเบา การปรับแต่งเครื่องยนต์ การวิเคราะห์และการแก้ไขข้อขัดข้อง เป็นต้น
ถ้าท่านผู้อ่านมีความรู้พื้นฐานทางภาคทฤษฎีแล้วภาคปฏิบัติก็ทำได้ไม่ยาก ในการศึกษาทางด้านช่างท่านจะต้องรู้ทางภาคทฤษฎีก่อน จากนั้นจึงนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมแผนผังวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์โตโยต้ารุ่นต่างๆ ไว้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อขัดข้อง
บทที่ 2 การตรวจบริการระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
บทที่ 3 การตรวจบริการระบบประจุอากาศ
บทที่ 4 การตรวจบริการระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 การตรวจบริการระบบควบคุมรอบเดินเบา
บทที่ 6 การตรวจบริการระบบจุดระเบิด
บทที่ 7 การปรับแต่งเครื่องยนต์
บทที่ 8 การวิเคราะห์และแก้ไชข้อขัดข้องของเครื่องยนต์

- ภาคผนวก
- เฉลยคำถามทบทวนท้ายบท
- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818334 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 165 x 235 x 17 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน