0
ลด 50%
เครื่องสร้างสัญญาณรหัสมอร์ส
สร้างวงจรกำเนิดเสียงอย่างง่าย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดเสียงด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน พร้อมกับเรียนรู้การประยุกต์สัญญาณเสียงในการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ สร้างรหัสมอร์สเบื้องต้น
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ97.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "เครื่องสร้างสัญญาณรหัสมอร์ส" สร้างวงจรกำเนิดเสียงอย่างง่าย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดเสียงด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน พร้อมกับเรียนรู้การประยุกต์สัญญาณเสียงในการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ สร้างรหัสมอร์ส (Morse Code) เบื้องต้น ความรู้จากชุดทดลองเชื่อมโยงสู่ "STEM Education Science Technology Engineering Mathematic" 
    รายการอุปกรณ์
1. ikids Easy board 1 อัน
2. ลังถ่าน 1 อัน
3. สายไฟ 4 เส้น
4. นอต   
5. อุปกรณ์บัซเซอร์ 1 ตัว
6. หลอดไฟ LED 1 หลอด
7. ตัวต้านทานค่า 22 โอห์ม 1 ตัว
8. แผ่นเพลตโลหะ 1 ชิ้น

    การประกอบชิ้นส่วน
1. เตรียมลังถ่านและเชื่อมต่อสายไฟสีแดงและดำ
2. ขันนอตวางตำแหน่งบัซเซอร์ขั้วลบไว้ด้านบน ขั้วบวกไว้ด้านล่าง
3. ขันนอตเชื่อมต่อบัซเซอร์และตัวต้านทาน
4. ขันนอตเชื่อมต่อบัซเซอร์และตัวต้านทาน พร้อมเพิ่มเติม LED ขา A ต่อเข้าตัวต้านทาน ขา K ต่อไปด้านล่างของบอร์ด
5. เตรียมนอตและก้านเพลตโลหะแทนสวิตช์
6. เชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับนอต พร้อมทั้งเชื่อมต่อแกนอีกข้างของก้านเพลตรวมไว้กับขาระหว่างตัวต้านทานและบัซเซอร์ขั้วบวก
7. เชื่อมต่อสายไฟสีดำเข้ากับขาลบของบัซเซอร์ตามรูปและเชื่อมโยงมาอีกด้านของตัว LED
8. ใส่แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน เข้ากับลังถ่าน
9. ทดลองกดก้านโลหะให้สัมผัสนอตกดและปล่อยดูผลของวงจรว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

    ความรู้พื้นฐาน
"บัซเซอร์" คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ให้กำเนิดเสียงมีโครงสร้างคล้ายกับลำโพง
"ตัวต้านทาน" คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กักหรือกั้นกระแสให้สามารถไหลในปริมาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้น ๆ เพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
"LED" คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง สามารถใช้แทนหลอดไฟแบบไส้ได้ ที่เรียกว่า LED (แอลอีดี) นั้นเป็นชื่อย่อมาจาก Light-Emitting Diode นอกจากนี้ LED ยังมีหลายแสงสีขึ้นอยู่ชนิดและการนำไปใช้งาน เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน เป็นต้น

    เรียนรู้และเข้าใจการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- เป็นรูปแบบการต่อวงจรขนานอย่างง่ายที่รวมคุณสมบัติของอุปกรณ์และการส่งสัญญาณเข้าด้วยกัน คือ การใช้เสียงจากบัซเซอร์และแสงจากตัว LED การทำงานเริ่มจากอุปกรณ์บัซเซอร์ต่อขนานกับอุปกรณ์ LED ซึ่งมีตัวต้านทานต่ออนุกรมกันอยู่เพื่อกั้นกระแสให้จ่ายเหมาะสมกับ LED แล้วรวมจุดกัน เชื่อมต่อกับสวิตช์หรือสะพานแผ่นเพลตที่มีความอ่อน เพื่อใช้กดเชื่อมต่อให้ครบวงจรที่ขั้วลบตามลำดับการประกอบ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000885
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน