0
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์
หนังสือเล่มนี้เล่าถึงที่มาและความของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ซึ่งศิลปินนิยมใช้ในคริสต์ศิลป์ เพื่อบอกให้รู้ว่าบุคคลในรูปคือใคร หรือเพื่อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เล่าถึงที่มาและความหมายของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ ซึ่งศิลปินนิยมใช้ในคริสต์ศิลป์ เพื่อบอกให้รู้ว่าบุคคลในรูปคือใคร หรือเพื่อสื่อความหมายในเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังบอกเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์และชีวประวัติของนักบุญที่พบเสมอในงานศิลปะ ซึ่งไม่เพียงแต่มีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาทางด้านศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ศึกษาศิลปะ ตลอดจนวรรณคดีตะวันตกและประวัติศาสตร์ของชนชาติโบราณในตะวันออกกลาง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมและความคิดของชาวตะวันตกได้ดีขึ้น

    ยิ่งไปกว่านั้น หนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะกล่าวถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์เฉพาะในคริสต์ศิลป์ แต่เนื้อหาโดยส่วนรวมได้แสดงให้เห็นถึงสภาวะธรรม ที่ปรากฏและเป็นไปตามสามัญลักษณ์โดยทั่วไป จึงเป็นหนังสือที่น่าศึกษาสำหรับศิลปิน ผู้สร้างศิลปะ ตลอดจนผู้ที่ปรารถนาในการใฝ่หา และพัฒนาความรอบรู้ และโลกทัศน์ของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สารบัญ

หมวด 1 สัตว์ นก และแมลง
หมวด 2 ดอกไม้ ต้นไม้ และพืช
หมวด 3 พื้นพิภพและท้องฟ้า
หมวด 4 ร่างกายมนุษย์
หมวด 5 รังสี ตัวอักษร สี และตัวเลข
หมวด 6 เครื่องแต่งกายทางศาสนา
หมวด 7 วัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี
หมวด 8 สิ่งประดิษฐ์
หมวด 9 ภาคพันธสัญญาเดิม
หมวด 10 นักบุญจอห์นแบปทิสต์
หมวด 11 แม่พระผู้นิรมล
หมวด 12 พระเยซูคริสต์
หมวด 13 พระตรีเอกภาพ แม่พระ และเทพสวรรค์
หมวด 14 นักบุญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ฉบับปรับปรุงและเพิ่มภาพประกอบ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ถึงแม้จะกล่าวถึงเครื่องหมายและสัญลักษณ์เฉพาะในคริสศิลป์ แต่เนื้อหาโดยส่วนรวมได้แสดงให้เห็นถึงสภาวธรรมที่ปรากฎและเป็นไปตามสามัญลักษณ์โดยทั่วไป จึงเป็นหนังสือที่น่าศึกษาสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปะ ตลอดจนผู้ที่ปรารถนาในการใฝ่หาและพัฒนาความรอบรู้และโลกทัศน์ของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161823016 (ปกอ่อน) 499 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 28 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับSigns and Symbols in Christian
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน