0
เครื่องเล่านิทาน Easy Dict รุ่น S2
ก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษา เพื่อความสำเร็จในอนาคตของลูกคุณ สำหรับเด็ก 0-7 ขวบ เสริมสร้างพัฒนาการ 6 Q พัฒนา IQ, EQ, CQ, MQ, AQ และ SQ ผ่านนิทานแสนสนุกกว่า 100 เรื่อง
ราคาพิเศษ990.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "เครื่องเล่านิทาน Easy Dict รุ่น S2" ก้าวแรกของการเรียนรู้ภาษา เพื่อความสำเร็จในอนาคตของลูกคุณ สำหรับเด็ก 0-7 ขวบ เสริมสร้างพัฒนาการ 6 Q พัฒนา IQ, EQ, CQ, MQ, AQ และ SQ ผ่านนิทานแสนสนุกกว่า 100 เรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบทเพลงที่สนุกสนาน ฟังง่ายๆ สนุกสนาน ช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานยิ่งขึ้น


    ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการฟังนิทานมีดังนี้
1. ภาษา นิทาน เปรียบเสมือนคลังภาษาสำหรับเด็ก เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากประสาทสัมผัสทางหู ภาษาเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่เด็กนำไปใช้สื่อสารต่อไป และภาษายังเป็นเครื่องให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเ้ข้าใจสิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้น และนิทานยังทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น
2. จินตนาการ นิทาน เป็นเรื่องเล่าที่สนุกให้เด็กได้จินตนาการและคิดตาม การได้ฟังบ่อยๆ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กฝึกใช้จินตนาการ
3. ความคิด สมองของเด็กจะถูกกระตุ้นให้คิืดและเรียนรู้ตลอดเวลาจากการที่ฟังนิทานเด็กจะคิดและจินตนาการตามไปด้วย
4. สมาธิ เด็กที่ได้ฟังนิทานอยู่บ่อยๆ จะมีสมาธิทำกิจกรรมได้ต่อเนื่อง และจะมีความสนใจจะจดจ่อกับสิ่งนั้น
5. นิทานทำให้เด็กจับประเด็นเก่ง วิเคราะห์เก่ง การฟังนิทานซ้ำๆ เด็กจะจำได้ทั้งเรื่อง เด็กจะมองภาพรวมของเรื่อง ทำให้เด็กรู้จักจับประเด็น ย่อความเป็น รู้จักมองสรรพสิ่งเป็นระบบ เข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
6. นิทานช่วยสร้างคุณธรรมแก่เด็กได้ง่าย นิทานแต่งขึ้นเพื่อสอดแทรกคุณธรรม ทักษะชีวิต หรือข้อคิดต่างๆ เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้รับฟัง ได้ตระหนักรู้ คุณธรรมทั้งหลายที่ลูกได้ฟังตั้งแต่ปฐมวัยจะจำฝังแน่นอยู่ในตัวเด็กและนำไปใช้ในช่วงวัยรุ่น
7. นิทานช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ ความฉลาดทางอารมณ์
          - IQ : Intelligence Quotient คือ ความฉลาดทางสติปัญญา
          - EQ : Emotional Quotient คือ ความฉลาดทางอารมณ์
          - CQ : Creativity Quotient คือ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ
          - MQ : Moral Quotient คือ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
          - AQ : Adversity Quotient คือ ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
          - SQ : Apiritual Quotient คือ ปัญญาทางด้านจิตวิญญาณหรือหมายถึงการเป็นคนที่มีสมาธิและมีจิตใจสงบเยือกเย็น

    อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
1. เครื่องเล่านิทาน Easy Dict รุ่น S2
2. คู่มือการใช้งาน
3. ใบรับประกันสินค้า 1 ปี

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858583500545
ขนาด: 175 x 185 x 90 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน