0
เคล็ดลับ UP ความคิด (Audio)
“ความคิด เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา การเสริมสร้าง “คุณภาพางความคิด”จึงถือเป็น “การลงทุนชั้นยอด”กว่าการลงทุนใดๆ ได้เวลา ที่จะต้อง “อัพความคิดกันแล้ว !
audiobooks150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             “ความคิด เป็นจุดเริ่มต้นของการพฒนา การเสริมสร้าง “คุณภาพางความคิด”จึงถือเป็น “การลงทุนชั้นยอด”กว่าการลงทุนใดๆ ได้เวลา ที่จะต้อง “อัพความคิดกันแล้ว !

สารบัญ

แทรค 1 : รู้จักกับศาสตร์ NLP
แทรค 2 : จิตใต้สำนึก กับการบริหารธุรกิจครอบครัว
แทรค 3 : “คำพูด” สร้างความสำเร็จได้จริง !
แทรค 4 : “คำพูด” แบบไหน ที่ช่วยสร้างสมองให้มีศักยภาพ
แทรค 5 : มนุษย์ตกหลุมพราง “เป้าหมาย” ตัวเองมาตลอด
แทรค 6 : “จะทำอย่างไรดี” คำพูดที่ไม่สร้าง “ความสำเร็จ” ให้กับตัวเอง
แทรค 7 : เรียนรู้นิสัยของ “สมอง” ตัวเองเพื่อการพัฒนา
แทรค 8 : “สวดมนต์” ปรับความคิด “ลบ” ให้เป็น “บวก” ได้
แทรค 9 : “ภาษา” เครื่องมือวัดคุณภาพมนุษย์
แทรค 10 : ทำอย่างไรเมื่อ “หัวหน้างาน” อายุน้อยกว่า
แทรค 11 : กลเม็ดสร้างสุขในการทำงานกับ “หัวหน้างาน” ที่อายุน้อยน้อยกว่า
แทรค 12 : หลักการลดปัญหา “Gen Y” กับ “Baby Boomer” ผ่านศาสตร์แห่ง “สมอง”
แทรค 13 : ทุก “คำพูด” มีผลต่อ “จิตใจสำนึก”
แทรค 14 : NLP ศาสตร์แห่งการสร้าง “พลังคิดบวก”
แทรค 15 : ความแตกต่างของคำพูดที่สร้างให้เป็นคน “สำเร็จ” และ “ไม่สำเร็จ”
แทรค 16 : หลักง่ายในวิธีการสร้าง “ความสำเร็จ” ให้กับตัวเอง
แทรค 17 : “ในหลวง” ผู้สร้างภาษาที่งดงาม
แทรค 18 : สร้างตัวเองให้เป็น “คนใหม่” ด้วย “ภาษาสวยงาม”

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522300020762 0Bytes (Audio) 0 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์), บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน