0
เคล็ดไม่ลับ รับมือเด็กสมาธิสั้น
หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ 15 ปัญหาด้านพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในเด็กสมาธิสั้นอายุ 6-11 ปี โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นชาวอิตาลี ผู้รับผิดชอบการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นเวลาหลายปี
หนังสือ213.75 บาท
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพราะเด็ก "สมาธิสั้น" มีปัญหาด้านพฤติกรรม แต่ไม่ใช่เด็กมีปัญหา!

    หนังสือ "เคล็ดไม่ลับ รับมือเด็กสมาธิสั้น" เล่มนี้ ได้วิเคราะห์ 15 ปัญหาด้านพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปในเด็กสมาธิสั้นอายุ 6-11 ปี โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นชาวอิตาลี ผู้รับผิดชอบการอบรมเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นเวลาหลายปี โดยอธิบายสาเหตุของทุกปัญหาด้านพฤติกรรม ตามด้วยข้อแนะนำที่เรียบง่ายและชัดเจนถึงสิ่งที่ "ควรทำ" และ "ไม่ควรทำ" พร้อมกลยุทธ์วิธีการจัดการ และเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรม ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและนำไปใช้ได้ทันที!

สารบัญ

อาการซน อยู่ไม่นิ่ง
- บทที่ 1 ลุกขึ้นและเดินเล่นไปทั่วห้อง
- บทที่ 2 นอนแผ่ใต้โต๊ะ
- บทที่ 3 เล่นอุปกรณ์การเรียนบนโต๊ะ
ฯลฯ

อาการหุนหันพลันแล่น
- บทที่ 6 ไม่รอให้ถึงรอบของตนเอง
- บทที่ 7 ขัดและแทรกแซง
- บทที่ 8 ทำข้อผิดพลาดเดิมซ้ำ ๆ
ฯลฯ

อาการขาดสมาธิ
- บทที่ 11 ไม่จดการบ้าน
- บทที่ 12 ทำงานไม่สำเร็จ
- บทที่ 13 เหม่อลอย
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เขียนโดยจิตแพทย์ชาวอิตาลีผู้รับผิดชอบการอบรมครูเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษเป็นเวลาหลายปี
2. ให้ข้อแนะนำที่ชัดเจนว่าควรทำและไม่ควรทำอะไรเมื่อต้องรับมือเด็กสมาธิสั้น
3. เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ อาการซน อยู่ไม่นิ่ง อาการหุนหันพลันแล่น และ อาการขาดสมาธิ ตามลักษณะอาการของเด็กสมาธิสั้น
4. มีเครื่องมือและแบบฟอร์มการทำงานที่สามารถนำไปใช้สังเกตและติดตาม พฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น
5. ผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ที่บ้านอย่างได้ผล

คำนิยม
เนื้อหาในหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นเบื้องต้น และบอกวิธี How-to อย่างละเอียดในการจัดการกับพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นในห้องเรียน เช่น กรณีที่เด็กไม่ยอมนั่งที่โต๊ะตอนครูสอน เด็กคุยป่วนกวนเพื่อน ไม่อดทน แซงคิว ระเบิดอารมณ์ ไม่รับผิดชอบส่งงาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการตกผลึกผ่านการทดลองทำมาแล้ว เป็นคู่มือสำเร็จรูปพร้อมใช้ อธิบายวิธีการที่ทำตามได้จริง เหมาะสำหรับครูที่ต้องสอนทั้งเด็กสมาธิสั้นและเด็กคนอื่นไปในเวลาเดียวกันแพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา- จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์ คลินิก Joy Of Minds / เจ้าของเพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่อง
หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็นบทสั้น ๆ โดยทุกบทมีโครงสร้างที่ชัดเจนคือถึงพฤติกรรมของเด็กที่มีความลำบากในการจัดการสมาธิ สาเหตุพฤติกรรม เทคนิคที่ครูสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่ครูควรหลีกเลี่ยงหากเด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว และการทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ท้ายเล่มยังมีแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมสำหรับนำไปใช้หรือประยุกต์ต่อยอดได้อีกด้วย ในความคิดของดิฉัน ผู้อ่านสามารถอ่านเรียงตามลำดับจากต้นจนจบ หรือสามารถเปิดไปยังบทที่กล่าวถึงพฤติกรรมที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือกับเด็กอย่างเร่งด่วน หนังสือเล่มนี้จึงอ่านง่ายและสะดวกใช้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์- ประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160455393 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 142 x 207 x 6 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับADHD cosa fare (e non)
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., Trento (Italy)
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน