0
เคล็ด (ไม่) ลับ แก้กรรมด้วยตนเอง
เคล็ด (ไม่) ลับแก้กรรมเก่ากรรมใหม่ เสริมดวงชะตา สร้างบุญบารมีทำมาค้าขายให้รวย การชงชีวิตคู่ ดูดวงคู่ครอง
ผู้เขียน พินิจ จันทร
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความหมายของ "กรรม" ในพุทธศาสนา ถ้าไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรม ดั่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอบอกว่าเจตนาคือกรรม เมื่อมีเจตนาแล้ว คนเราก็ลงมือกระทำการด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ (คือ กรรรม) เรื่องกรรมนี้มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก โดยแบ่งตามที่กระทำเอาไว้ได้ 3 ทางคือ

    1. กายกรรม ได้แก่ การกระทำทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
    2. วจีกรรม ได้แก่ กระทำทางพูดจา ได้แก่ พูดเท็จ พูดหยาบ พูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อ
    3. มโนกรรม คือ กรรมที่เกิดจากความคิด ได้แก่ โลภ โกรธหลง

    ซึ่งข้อท้ายนี้มีความสำคัญ ทั้งนี้ ถ้าทำร้ายคนหรือสัตว์ ทุกคนรู้ว่าเป็นบาปกรรม แต่การคิดร้ายอยู่ในใจแท้ ๆ ไม่มีใครรู้ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไร แต่ในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นกรรม โดยสรุป "กรรม" ก็คือ การกระทำไม่ว่าจะด้วยกาย วาจาใจ ดังนั้น แก้กรรม ก็คือ แก้การกระทำ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของกรรม
บทที่ 2 การแก้กรรมและแก้ไขชีวิตด้วยตัวเอง
บทที่ 3 กรรมวิธีแก้ไขกรรมด้วยตัวเอง
บทที่ 4 การสร้างเสริมดวงและบุญบารมีด้วยตัวเอง
บทที่ 5 การเสริมดวงชีวิตคู่ด้วยตัวเอง
- ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165783217 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เพชรพินิจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน